I like big butts

Det är vanligare förekommande med moral- och etikdebatter på klätterforum än på DN:s ledarsida. Klättervärlden verkar rik på tyckare och tänkare, alla med sin egen lätt schizofrena tolkning av vad som är ok eller inte när det kommer till bestigningar. En gammal goding som på nytt dykt upp i Kjuge.nu:s forum är paddebatten. Jag är skåning själv så det skulle aldrig falla mig in att koppla debatten till något specifikt geografisk läge men Kjugekullforumet har alltid hållt fanan högt när det gäller rätt och fel.

Djävulens bländverk?

Givetvis gäller saken om det är okej att mangla in sin nyinförskaffade monsterpadda under en djup,tung sittstart för att helt plötsligt inte bara nå upp till startgreppen utan dessutom orka dra i dem. Ni förstår själva problematiken, det är väl en självklarhet att inte klättra något där man inte når greppen. Har mor och far gett dig för dåligt apindex i generna så får du hålla dig till etablerade ståstarter eller något annat skoj. Ett av inläggen på Kjuges forum påpekar också orättvisan i att en person i en ekonomiskt mer bekväm position nu skaffar sig fördelar inte bara på NK utan också ute i den inför klass,etnicitet och kön helt neutrala naturen. Kontentan är alltså att kapitalisterna vinner igen, förutsatt att kapitalister generellt har kortare och svagare armar och därigenom drar nytta av tjockare paddor. Vi utgår för debattens skull ifrån att alla rena klättersjälar lever på gränsen till fattigdom och inte använder mer än ett liggunderlag ifrån containern bakom ICA Maxi Barkarby som padda.

Vart vill jag komma med den här lysande analysen av ett från början ironiskt (tolkar jag det som) inlägg på Kjugeforumet? Jo, det finns inget som dödar klätterglädje så effektivt som alla former av etablerade starter, uteslutna grepp, swingstartsförbud, paddtjocklekskontrollanter och den klassiska jag-hörde-dig-toucha-spottaren-gaphalsen. Allt det ovan nämda tycker jag är precis lika mycket inomhusbygge som tickmarks en masse. För att återkoppla till rubriken så borde det ju givetvis föras en debatt om huruvida en rundlagd person med tämligen väl tilltagen bak skall straffas för detta eftersom det medför en högre startposition än en mager, eller skall vi låta udda vara jämt och räkna med att den magre säkert är ett rikt svin med tjock padda?