Varje problemnamn har sin historia

Enligt legenden ekade tillropet ”Untermensch!” mellan de Gotländska bergväggarna då de revirtänkande Gotländska klätterprofilerna desperat försökte avhysa två Stockholmsklättrare, vilka kommit för att klättra på ”deras” klippa. Ovan ses Johan ladda inför problemets slutcatch.