En typisk Tam-tam-session

Vi taggar upp på vägen till Tam-tam. De ser fint ut och är torrt. Första 34 försöken kommer man inte ens så långt att man kan börja ta i. Det är för svårt. I försök 35 lyckas både Fredrik och Mathias med den biten. Båda sitter på marken och sliter som djur. Borstar. Pausar. Tar i från tårna och ättar 14 cm. Dunsar sedan ner i backen. Stämningen är något frustrerad. Trots detta vet vi alla att vi kommer återvända.